BejelentésDél-Alföldi Művészeti Kör
"Minden művészet: világmodell. Az "egészről" készült híradás." (Pilinszky János)

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

Kapocsi Annamária

Orosházán születtem 1975-ben. Tizenhét éves korom óta Hódmezővásárhelyen lakom.

Az írás már gyerekkori mesék kitalálásával kezdődött.Bár tizenévesen már jelent meg írásom, komolyabban csak azóta maradnak meg, amióta a poet.hu irodalmi oldalra regisztráltam.

Az írás gyógyít, és olyan, mintha letennék egy követ.Van rövidebb és hosszabb lélegzetvételű betűhalmaz./

A Poet évkönyvben, és a Száz szerelmes vers című kiadványban jelent meg egy-egy versem. Valamint az Aranyecset Szalon Száz rajz és gondolat az emberről című kiadványában egy rajz és két vers. A rajzolás és festés szintén egyfajta megfoghatatlanság.Többnyire szénnel rajzolok. Röviden ennyi.

Szép napot! Kapocsi Annamária alkotásai: Őszi fa Elszökött az árnyék Pszt..hhh...halk sóhaj ...elszaladt.. Ijedten ült fel ágyában, keze még a takaró szélét fogta , miközben érezte valami hiányzik.De mi? Furcsa bizonytalan érzés kerítette hatalmába.Szétnézett a szobába s a hajnal derengése bizonytalan fényeket hozott, falra vetítve a halovány árnyékokat. Az ébredő színek megtelve keltek életre.Valami mégis mintha más lenne. A takarót felhajtva bizonytalan lábakkal lépett le az ágyról, meztelen talpa a szőnyegbe süppedt, fejét tenyerébe hajtotta miközben haja arcába omlott lehunyt szemmel próbált vissza emlékezni arra mit álmodott, de sikertelen. A hiányérzet megmaradt lassan állt fel tekintetét körbehordva a szobán,hátat fordítva az ablaknak szembefordult a fallal és szemét összehúzva nézte Azt.....közelebb ment megérintette a falat..hideg mint mindig.De hol van? Kezét megtapogatta..nem álmodom, itt vagyok. Tétován oldalra tapogatózva kapcsolta fel a lámpát és meredten nézte nem lát semmit most sincs ott . Karját kitárta emelgette fel, le..fejét megrázva megszólalt - Ilyen nincs! Hol az árnyékom? Felvett egy újságot az asztalról és meglebegtette , majd keze megállt a levegőbe, miként az újság árnyéka a falon, egy sötét négyzetként , mintha magától lebegne. Pedig a kezében tartja, de ő maga sehol. Az éjszaka..csakis akkor szökhetett meg.De hová? Végül is mindegy, hm elvagyok nélküle. Felöltözött, igyekezett nem gondolni arra, valami nincs azért rendben..oka lehet, hogy ez történt.Lefelé lépkedve a lépcsőn érdekes érzés volt végig menni eddig fel sem tűnt, hogy reggelente a falon végig futva árnyéka követte.Most csak az üres fal látványa ébresztette rá, az ami megszokott természetes dolog, nem biztos még sem. Vállát megvonva ért le az utolsó fokra, majd a falon lévő tükörbe nézett. S furcsán hatott a látvány..de hisz vagyok..mégis mintha valahogy a fények megtörnének Közelebb hajolva saját szemét nézve figyelt fel a változásra..Nincs fénye..nincs színe, mintha kicsit elmosódott lenne. Hátralépve még egy pillantást vetett a tükörre , mintha nem is lett volna a gondolat. Kabátért nyúlt a fogasra s lassan bújt bele, miközben csodálkozva figyelte mint lesz semmivé a kabát is amint összehúzta magán.Amíg a falról levette a lebegő ruha árnyéka átlebbent a padlón, most mintha nem is lett volna. Az utakon lépkedve a pocsolyába mintha bele se lépne, a víz nem fröccsen fel lépte nyomán.A ruhája se lesz vizes.Az emberek jönnek mennek mellette de épp csak rápillantanak és tovább mennek.Az érzés ami árad...a lényegtelenség. Most már érti, meg kell találnia az árnyékát, hisz azzal lesz teljes s általa lehet csak észrevenni különbözik a sötéttől. Sötét kis utcába bekanyarodva egy elhagyott kapualjból halk kuncogást hall, fejét arra kapva még épp lát valami mozdulást.Az árnyéka az..megszökött az éjjel. Ő volt ki egy halk sóhajjal elköszönt majd annyi mondott "Csitt" s becsukta a fényt. Csak egy pillanatig habozott , majd oda futott és próbálta megfogni..de nem érhette el. Bár szeme látta amint keze hozzá ért, valamiért mégis kicsusszant érintése alól. De hogy lehet megfogni az árnyékot? merült fel benne a kérdés... Fénnyel..Hmm De hisz van fény..süt a nap.Ismét próbálkozott, de csak a hideg talajt érintette, az árnyék menekült. Leült..gondolkodott.Éjjel azt gondolta..soha többé senkihez nem szól..s csak az élet utálat uralta gondolatait...hát ezért szökött el az árnyék..jött rá hirtelen. Ha bennem nincs fény..nincs amit vetíthetne..Hisz fény nélkül nem létezik árnyék.. Érdekes gondolat..Mély levegőt véve ült le a földre, tehát merni kell lenni...muszáj. Kezét maga mellé tette, miközben az eget nézte próbálta felidézni az élet szépségét...átélni a jót és rosszat egyaránt.Ökölbe szorult kézzel csak ült tovább. Egyik pillanatban mosolygott a másikban szeméből könnycsepp csordult..de mikor kinyitotta ismét szemét látta a sötétből felé futó árnyékot. Megérintette s az ismét követve keze mozdulatát , halkan sóhajtott ..pszt..el ne eressz.. A remény sóhaja Én vagyok a csend a zajban. Én vagyok egy hang egy dalban. Ott vagyok egy ismeretlen mosolyában, Ki melletted ment el az út porában. Én ott vagyok Veled, még ha Te nem is hiszed, én a Remény vagyok, fogom a kezed! Én vagyok az utolsó falevél a kopasz fán. S az első rügy is mely tavaszt kíván. Én vagyok az utolsó szál virág a hóban. Mit egy gyermek szakított le nyomban, Nagy örömmel haza vitte,vázájába beletette. Nézd csak anya: Mint egy lepke!. Én vagyok az utolsó csepp víz a sivatagban Én vagyok az ölelés egy barátságban. Ha földre kerülsz :én ott vagyok Veled. Fogom a kezed:Még ha Te nem is hiszed! Kezembe tartom reszketeg testedet s felnyitom újra mind a két szemed. Én vagyok az utolsó pillanat a csókban mely benned oly égetőn ott maradt s az utolsó pillantás mely lelkedbe mart. De nem felejted ,mert életben tart! Én ott vagyok benned .Én könnyezek Veled. De kinyitom szemed:Mert tovább kell menned! Ha tested már gyenge:Én ott vagyok Veled. Az utolsó percben is Én fogom a kezed! Ott vagyok Veled az utolsó sóhajban . Mely ajkad elhagyja majd halkan. Sóhajodban a sóhaj én vagyok. De akkor is csak Veled maradok. 2008.10. 22. Ki tudja... talán igen, talán nem ki tudja merre meddig értem mikor mekkora az élet kinek mely kanállal mértek ki ás ki bújik, ki merész, ki alszik, ki tűri, ki felnéz, van ki égre van ki másra egy se tűri maradásra, cserfelve vitázva sikítva halkan sírva, borulva, ki földre ki ágyba ki ölbe, ki vágyba, ki érti ki nem, ki hiszi ki látja, kinek inge, kinek sajátja ki a másét lopja viszi ki még sajátját sem gyűri, ki meztelen és fázva, ki kabátban s vacogva, ki máson taposva, ki kerülve óvatoskodva, ki hagyja és nézi, ki érti, és féli, talán igen, talán nem ki tudja meddig, ki tudja mért nem... 2010.05.18. Nyári alkony
Ami nincs... Voltam hajadon, hajdan hatalom voltam szerelem gyengéd érzelem, voltam feleség, vagyok anya még voltam szerető lettem temető vagyok hitetlen vakon hirtelen voltam hívő, vagyok mint nő ki volt, hogy naivan hitte ami van látta ami jött s mindent ami köt, voltam valami lettem az ami hajdan hatalom voltam? tagadom vagyok ami nincs semmi ez a kincs. szabadba zárva szabadba zárva a válasz mindig a magad s a választás sem soha az ami halad karodba dőlve a kérdést mindig tudod ha magadba zárva mondod nem oldod hát szabadba dőlve légy a válasz ki önmagának és másnak támasz hogy szavadban nyitott legyen az élet az utad mi válasz az marad meg - Érted Míg a fény napot lopott Megalszik bennem a béke, remény csordult át az égen fák feletti fényi hintán ringatózott ide hozzám, lecsúszott a szelek szélén kapaszkodott mindkét végén, a felhő végén átbukott s fénybukfencet kacagott, zöldre huppant piciny lába elsüppedt a puha tájba, hol még épp a Délután zongorált ebéd után, s komponált egy dallamot míg a fény napot lopott s így esett, hogy az napon nem volt fény a holnapon, elaludt bennünk a béke tán a fény ma visszakérte, de a remény lopva járta, nálunk magát megtalálta. Az idő tenyerén Bujdosó finom csendmosoly mely ringatva alszik valahol ott hol nincs más az idő tenyerén csakis mi ketten: te meg én. Beloptam magamat hozzád Beloptam magamat hozzád s most ott szeretlek téged ahol bár senki sem lát de te mégis érzed... Reggelre várva Látod olyanok vagyunk mint a fény csak ránk teríthetőek az árnyékok, s ha letakar az este, nem látsz és nem látok. Érintés térdepel Ujjaim végén az érintés térdepel kulcsolja kezeit ezernyi érző jel, bizsergő sóhajok pihennek, alszanak, ma csak a hideg él, csend szitál: messze vagy.


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Annamari [ 2010-10-25 21:00 ]

Köszönöm, hogy olvastad:)
Üdv: AnnamariKiszekusza [ 2010-10-23 06:04 ]

Szép írások.Annamari [ 2010-10-20 13:24 ]

Köszönöm, kedves Imre, hogy itt is olvasol.
Árnyékom még van talán..fényem már kevesebb, mikor hogy.
A poeton van több próza is, csak a sok között már nehéz meglelni.
Köszönöm szavaid.
Szerettel: Annamari(Scheithauer) Séd Imre [ 2010-10-18 19:41 ]

Lehet, hogy szabad szemmel nem látszik, de neked Kedves Ancsa legalább négy árnyékod van, mert mindenfelöl süt téged a Nap, mégha néha elveszít is, hogy újra rádtaláljon.
Szeretettel olvas és üdvözöl Séd ImreAncsa [ 2010-08-01 12:18 ]

Szia Marie:))
Igen, jó ötlet:)
Majd átküldöm a rajzot hozzá, ha tudom.
Az ami nincs...elkisér engem, mindig aktuális valamiért.
A találkozásban én is bízom.
:)Marie [ 2010-07-31 19:08 ]

Szia, drága Ancsa! Feltegyük együtt a fatündéremet? Itt lenne a helye. :-)))
Ami nincs... ez kedvencem tőled.
Ölellek! Hamarosan találkozunk: már számolom a napokat!Ancsa [ 2010-07-16 20:05 ]

Köszönöm :)
Üdv: AnnamariBakos Erika [ 2010-07-08 16:18 ]

"Én vagyok a csend a zajban."
Gyönyörű ez a versed! Tetszik!
Üdv. Erika
Ancsa [ 2010-06-16 18:29 ]

Kedves Renáta!

Igen, elszökik, ha hagyjuk:)
Megrígatni nem volt szándékom, de akkor érzésébresztő volt.
Köszönöm, hogy olvastad.
:)Renáta [ 2010-06-16 01:44 ]

Kedves Ancsa!

Elszökött az árnyék, mi?: Csak úgy...-)
Muszáj megrígatni? De köszönöm!
Élmény volt olvasni téged.
Gratulálok!Ancsa [ 2010-06-03 20:50 ]

Köszönöm Imre.
A társaság :)) Igen, ismerős:)
A kép és a rajz, vannak képek melyek íráshoz készültek és van mikor a kép volt előbb utánna a rajz:)
Sziaermi-enigma [ 2010-06-02 18:16 ]

Annamária....gratulálok...jó társaságban vagy....és itt a helyed...a remek verseidnek....tetszik a rajzod is. Neked ezzel duplán \"nyílik\" a világ...a kép és a szó egysége kifejezőbb együtt...

ImreAncsa [ 2010-05-30 22:21 ]

Kedves AmorousGirl :)
Köszönöm.

Szia István!
Igen, idővel. Egyenlőre itt csak egy van fenn:)

Mygan,
Köszönöm:)
Köszöntlek én is.Mygan [ 2010-05-29 17:39 ]

Köszöntelek Ancsa.Szűcs István [ 2010-05-28 10:04 ]

Szia Kapocsiancsa ! Itt legalúább láthatom a képeidet isAmorousGirl [ 2010-05-25 23:28 ]

Kedves Ancsa,
szép alkotások! :)Bea [ 2010-05-19 21:58 ]

A helyedben még hagytam volna könyörögni Jagit, hisz a kép megéri, nagyon szép! :)))Ancsa [ 2010-05-19 20:18 ]

Kedves Tünde!
köszönöm, hogy olvastad:)Ancsa [ 2010-05-19 20:13 ]

Szia Sanyi!
Én is nektek:)
Ancsa [ 2010-05-19 20:12 ]

Szia Jagi :)
Kérd szépen:)
Na jó, csak előbb valakit meg kell, hogy kérdezzek, tudod.
tünde [ 2010-05-19 17:30 ]

nagyon szivhez szóló amit irsz. nekem nagyon tetszik!Sanyi [ 2010-05-18 22:30 ]

Szia Ancsa! Örülök Neked! :-))Jagi [ 2010-05-18 21:20 ]

Drága Ancsa, add nekem ezt a képet. Légyszi. :)Ancsa [ 2010-05-18 19:22 ]

Köszönöm nektek :)
Remélem hamarosan egyre többen lesznek az oldalon.
Üdv:)Jagi [ 2010-05-18 19:00 ]

Jó hogy köztünk vagy kedves Ancsa. :)
Hírek
Beszélgetéssel egybekötött Irodalmi délután

Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a délutánnal. Terveink szerint két havonta kerülne sor ezek megrendezésére és minden alkalommal két tagunk kerülne a hallgatóság \"kereszt tüzébe\". Az első esemény 2011.05.14-én lesz 16:00-kor Szegeden a Milleniumi Kávéházban. Az első két művész: Kormányos Sándor és Jagos István Róbert lesz. Moderátor: J. Kovács Ágnes. Várjuk szeretettel a kíváncsi rajongókat! A DeéMKá tagokat 15:30-ra várjuk.

Beszélgetéssel egybekötött Irodalmi délután

Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a délutánnal. Terveink szerint két havonta kerülne sor ezek megrendezésére és minden alkalommal két tagunk kerülne a hallgatóság "kereszt tüzébe". Az első esemény 2011.05.14-én lesz 16:00-kor Szegeden a Milleniumi Kávéházban. Az első két művész: Kormányos Sándor és Jagos István Róbert lesz. Moderátor: J. Kovács Ágnes. Várjuk szeretettel a kíváncsi rajongókat! A DeéMKá tagokat 15:30-ra várjuk.

Irodalmi délután

Szűcs István által szervezett Irodalmi délutánra kerül sor 2011.05.13-án 15:00-kor Kiszomboron. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Költészet napi versíró pályázatról

A Művészeti Körünk által a Költészet napjára meghirdetett versíró pályázatra sok művet küldtek be a diákok.A győztes pályázó Börcsök Viven lett, aki a HISZK Kalmár Zsigmond Tanintézményének 11/B. osztályos tanulója. Az első 5 helyezett mű bekerül a DéMKá által kiadásra kerülő antológiába. Gratulálunk nekik!

A DeéMKá pályázatot hirdet

Újjászületés verses antológia – pályázati felhívás A Dél-Alföldi Művészeti Kör tavasszal egy verses antológiát tervez megjelentetni Újjászületés néven. Várjuk szeretettel azokat a vállalkozó szellemű versírókat, költőket, akik műveikkel szerepelnének a kötetben. Megjelenés feltétele: 1300 FT/vers. Cím: Jagos István 6722 Szeged, Gutenberg u. 32/A 2/3 vagy kérésre számlaszámot küldünk e-mailbe. Egy szerző több művel is pályázhat. A pályázati díj, magában foglalja egy kötet árát és a postaköltséget. A Művészeti Kör fenntartja a személyes meghívás jogát is. * nevezési határidő: 2011. március 15. (Tervezett megjelenés: az elbírálást követő 30 napon belül.) * beküldés: delmuvkor@yahoo.com * formai kritériumok: 11-es Book Antiqua betűtípus, Rich Text vagy Word formátumú dokumentum * terjedelem: 22 sor (ebbe az üres sorok is beletartoznak) Ha ezt meghaladja dupla versnek számítjuk. * szükséges adatok: a pályázó neve, címe, e-mailcíme * szükséges melléklet: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a beküldött mű (művek) a saját szellemi terméke * egyéb: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy akinek van honlapja, annak címét feltüntetjük a megjelenő verse alatt. A honlapcímét kérjük, csatolja az elküldött vers, versek mellé.

Megalakultunk

2011. január 29-én megtartottuk alakuló ülésünket. A posztok ki lettek osztva, illetve meg lettek szavazva. Az elnök: Kovács Ágnes. Alelnökök: Szécsényi Barbara és Kormányos Sándor. Számvizsgáló bizottság elnöke: Bánfi Beáta. Alelnökök: Kapocsi Annamária és Szakál Magdolna. A mandátumuk visszavonásig vagy 2013-ig szól.

Az egyesület megalakulása

2011. január 29-én (szombat) Hódmezővásárhelyen a Németh László Városi Könyvtár zenetermében kerül sor délelőtt 10 órai kezdettel. Megkérünk mindenkit, hogy aki tud, az legyen jelen. Köszönjük előre is. DéeMKá

Hamarosan egyesület leszünk

Ha minden a terv szerint megy, akkor ebben a hónapban egyesület leszünk. Ezért megkérek minden tagot, aki velünk akar tartani hogy jelezze a deemka@freemail.hu címre, el tud -e jönni az alakuló ülésre? Azoktól a tagjainktól sajnos el kell hogy búcsúzzunk, akik januárig nem fizetik be elmaradásaikat. A nagyon közeli jövőben, az Egyesületben maradottakkal szándékunkban áll egy DéeMKá antológiát kiadni. reményeink szerint mindenki kaphat öt oldalt, bár ez még változhat. Megkérek mindenkit hogy a legjobb alkotásait küldje el a fenti email címre ha szeretne benne lenni a kötetbe. Tisztelettel Felétek, a DéeMKá alapító tagjai.

Ködlepel borító

Az alábbi linken megtekinthető a DéeMKá által kiadott Ködlepel antológia borítója. http://kepfeltoltes.hu/view/101220/_K_dlepel_antol_gia_2010-k-_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A DéeMKá pályázatot hírdet

Pályázati felhívás A Dél-Alföldi Művészeti Kör országos és nemzetközi pályázatot hirdet a Ködlepel című verses antológiában való megjelenésre. A pályázat leírása: A pályázatra magyar nyelvű, nem politizáló, nem uszító verssel lehet nevezni. Egyéb tartalmi megkötés nincs. A nyertes pályázó műve (művei) megjelenik a Ködlepel című verses antológiában. A nevezési díj tartalmazza egy darab tiszteletpéldány árát és a postaköltséget. • nevezési határidő: 2010. november 25. (Tervezett megjelenés: az elbírálást követő 30 napon belül.) • nevezési díj: 1500 Ft/vers (A nevezési díjat postai utalványon kérjük eljuttatni a következő címre: Bánfi Beáta 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. 4. em. 19.) • az utánrendelés tervezett ára: 1000 Ft/kötet. • beküldés: kodlepel@gmail.com • egy szerző több verssel is pályázhat • az antológiába 80 vers kerül • a pályázatokat a DéeMKá által felkért szakmai zsűri bírálja el • formai kritériumok: 12-es Times New Roman betűtípus, Rich Text vagy Word formátumú dokumentum • terjedelem: A/5-ös oldalnyi • szükséges adatok: a pályázó neve, címe, e-mailcíme • szükséges melléklet: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a beküldött mű (művek) a saját szellemi terméke • egyéb: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy akinek van honlapja, annak címét feltüntetjük a megjelenő verse alatt. A honlapcímét kérjük csatolja az elküldött vers, versek mellé.

A DéeMKá pályázatot hírdet

Pályázati felhívás A Dél-Alföldi Művészeti Kör országos és nemzetközi pályázatot hirdet a Ködlepel című verses antológiában való megjelenésre. A pályázat leírása: A pályázatra magyar nyelvű, nem politizáló, nem uszító verssel lehet nevezni. Egyéb tartalmi megkötés nincs. A nyertes pályázó műve (művei) megjelenik a Ködlepel című verses antológiában. A nevezési díj tartalmazza egy darab tiszteletpéldány árát és a postaköltséget. • nevezési határidő: 2010. november 25. (Tervezett megjelenés: az elbírálást követő 30 napon belül.) • nevezési díj: 1500 Ft/vers (A nevezési díjat postai utalványon kérjük eljuttatni a következő címre: Bánfi Beáta 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. 4. em. 19.) • az utánrendelés tervezett ára: 1000 Ft/kötet. • beküldés: kodlepel@gmail.com • egy szerző több verssel is pályázhat • az antológiába 80 vers kerül • a pályázatokat a DéeMKá által felkért szakmai zsűri bírálja el • formai kritériumok: 12-es Times New Roman betűtípus, Rich Text vagy Word formátumú dokumentum • terjedelem: A/5-ös oldalnyi • szükséges adatok: a pályázó neve, címe, e-mailcíme • szükséges melléklet: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a beküldött mű (művek) a saját szellemi terméke • egyéb: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy akinek van honlapja, annak címét feltüntetjük a megjelenő verse alatt. A honlapcímét kérjük csatolja az elküldött vers, versek mellé.

DéeMKá tag az Agria antológia legújabb kötetében

Örömmel vettük a hírt, miszerint Jagos István Róbert belekerült az Agria-Irodalom, Művészet, Kritika legfrissebb kötetében. A szerző négy verssel képviselteti magát és ezáltal minket is. Gratulálunk neki.

A DéMKá Hódmezővásárhelyen

2010. szeptember 24-én a Délalföldi Művészeti Kör, Hódmezővásárhelyen tart irodalmi délutánt a Németh László Városi Könyvtárban 16 órai kezdettel. A kör tagjai sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

Újabb fellépés

Augusztus 18-án újabb fellépésen vagyunk túl, ahol versek és prózák is elhangzottak. Az előadók: Bánfi Beáta, Kovács Ágnes és Jagos István Róbert

Az eddigi legjobb rendezvényünk

Sikeresen zárult A hétköznapok iridalma című vers- és prózapályázatunk. Augusztus 7-én tartottuk az eredményhirdetést Szegeden a Milleniumi Kávéházban. A Művészeti Kör tagjai olvasták fel a döntős műveket: Bánfi Beáta, Szécsényi Barbara, Kormányos Sándor, Lucz Ákos, Ceglédi Anna, Csontos Márta, Ditrói Zoltán, Jagos István Róbert és Kovács Ágnes. Ezúton is köszönjük a zsűrizésben való közreműködést Fehér József írónak és Kövesdy Mártonnak, a Poet verses portál főszerkesztőjének. A DéeMKá tagjai közül döntőbe jutottak: Csontos Márta, Pálinkás Imre és Dr. Nagy Mihály, Marie Marel pedig vers kategóriában 2. helyezést ért el - szeretettel gratulálunk nekik.

Tarjáni napok

Sikeresen vette az újabb megmérettetést Körünk. A DéeMKá néhány tagja Aug. 7-én Hódmezővásárhelyen léptek fel a Tarjáni napok rendezésében az Ördögfű zenekarral. Ezúton is köszönet a zenekarnak. A fellépők a következő tagjaink voltak: Kapocsi Annamária, Kovács Ágnes, Szakál Magdolna (külön köszönet a szervezői munkáért), Jagos István Róbert és Kormányos Sándor.

Újabb DéeMKá-s sikerek

A napokban jelent meg az Aranyecset Szalon gondozásában az Aranyceruza - Rajzok és gondolatok a természetről című kötet, amelyben körünk néhány tagja is részt vett. Íme a névsor: Csontos Márta, Dr. Nagy Mihály, Jagos István Róbert, Kapocs Annamária, Szakáll Magdolna és Szécsényi Barbara. Gratulálunk nekik ezúton is.

A hétköznapok irodalma - Pályázat

A Dél-Alföldi Művészeti Kör pénz fődíjas irodalmi pályázatot hirdet A hétköznapok irodalma címmel, amelyre minden kedves alkotótársunk nevezését várjuk vers és/vagy próza kategóriában. A pályamunkák beküldésének feltétele: 500 Ft nevezési díj / alkotás, amelyet postai utalványon kérünk elküldeni Sz. Szécsényi Barbara nevére és címére: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 11. 8. em. 45. Pályázni csak olyan alkotásokkal lehet, amelyek még sem nyomtatásban, sem webes felületen nem jelentek meg. A beküldőnek vállalnia kell, hogy az eredményhirdetés időpontjáig semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra pályaművének sem címét, sem szövegét vagy annak bármely részletét. (Mindezek a korrekt elbírálás miatt szükségesek.) Mellékletként a beküldött alkotáshoz kérünk csatolni egy nyilatkozatot arról, hogy a pályamű saját szellemi termék. Kérjük, hogy a novellák terjedelme ne haladja meg a három A/4-es oldal terjedelmet, valamint, hogy aki haikuval szeretne nevezni, az haiku-füzért küldjön be. A pályamunkák beküldésének határideje: 2010. július 31. éjfél A verseket és a novellákat a következő e-mailre várjuk: palyazat.deemka@freemail.hu Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 2010. augusztus 7. szombat, szegedi Poet-találkozó. A pályázókat az eredményről e-mailben is értesítjük, kérésre a nyereményt postai úton elküldjük, amennyiben a nyertes személyesen nem tudja átvenni.) Díjazás: az első helyezettek vers és próza kategóriában pénz fődíjat kapnak. A második és a harmadik helyezettek, esetleges különdíjasok könyvcsomagot. A nevezések számától függően a második, harmadik helyezettek is számíthatnak pénzdíjra. Elbírálás: a pályaműveket hattagú zsűri bírálja el: a Dél-Alföldi Művészeti Kör alapító tagjai: Kovács Ágnes, Sz. Szécsényi Barbara, Jagos István, Kormányos Sándor, meghívott zsűritag: Fehér József, MÍNSZ-nagydíjas, MMSz díjas, Kortárs Verstár díjas költő, író, valamint a zsűri elnöke, Kövesdy Márton, a poet.hu irodalmi portál főszerkesztője. Az alkotásokat kérjük névvel beküldeni a megadott címre, a zsűri tagjai ezeket név nélkül kapják meg és két fordulóban bírálják el. A pályaművekért és a titkosságért a művészeti kör egyik alapító tagja, Bánfi Beáta felel. A zsűri tagjai természetesen nem vesznek részt alkotásaikkal a pályázaton. Elszámolás: a pályázattal kapcsolatos minden pénzügyi nyilvántartás és elszámolás nyilvános, kérésre bármely résztvevőt tájékoztatjuk a befolyó összegről és annak felhasználásáról.

Arany Tóth Katalin könyvbemutató

Tisztelt tagok! Meghívást kaptunk Arany- Tóth Katalin írónő könyvbemutatójára! :) Akit érdekel a nagy esemény, jöjjön el a Németh László Városi Könyvtárba június 7. 18 órakor! Mindenkit szeretettel várunk!

Gyereknapi verses délután

A mai nap kerül megrendezésre Szikáncson a gyermeknapi versdélután, ahol a Kárász József Irodalmi Kör tart felolvasást. Örömmel értesültünk arról hogy Jagos István Róbert, aki a Körünk tagja, részt vesz mint aktív felolvasó. István saját gyerekverseit fogja felolvasni. Sok sikert kívánunk neki!

A DéeMKá ott lesz a LÖSZ-ön

2010. június 19-én meghívást kaptunk a hódmezővásárhelyi LÖSZ fesztiválra. Aki szeretné felolvasni illetve felolvastatni versét, az jelezze mihamarabb a szándékát.

Irodalmi esten vettünk részt

A mai napon a DéeMKá két tagja rész vett Arany-Tóth Katalin költőnő felolvasós, beszélgetős estjén. Élményekkel és kapcsolatokkal gazdagodtak, ezáltal maga a DéeMKá is.

DéeMKá tagok Budapesten

2010. május 15-én Poet felolvasói estet tartottak a Spinoza-házban. Az estre, Körünk néhány tagja is a meghívottak között volt. Név szerint, Kovács Ágnes, Szécsényi Barbara, Kormányos Sándor és Jagos István Róbert. Gratulálunk nekik.

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!